BAS®

Taşıma ve Saklama Ekipmanları

Silolar

Özel aparatlar ve yüksek hassasiyet ile üretilen silo parçaları, tam otomatik boya kabinlerinde astar ve son boya işlemleri yapıldıktan sonra, tamamıyla hazır hale gelen silo parçaları sevkiyatta hiçbir zarar görmeyecek şekilde paketlenerek dünyanın en uzak noktalarına sevk edilmektedir. Çimento silolarında kullanılmak üzere maksimum-minimum çimento seviye göstergeleri, çimento silo filtresi, basınç emniyet valfi, hava şoklama sistemleri ve pinck valve gibi çimento silo aksesuarları da isteğe bağlı barındırmaktadır.

Çimento silolarının ana amacı depolama olup, kapasiteye bağlı olarak ölçüleri ve imalat biçimleri farklılık göstermektedir. Müşteri taleplerine göre alternatifler sunabilen sistem parçalı veya tek kaynaklı tip olabilir. Civatalı (parçalı) silolar uzun mesafeler için büyük avantajlar sunarken sızdırmazlık açısından dezavantaj doğurabilir. Kaynaklı silolar ise tedarikçi fabrikada kaynaklı yada kurulması arzu edilen alanda da nihai kaynağı tamamlanarak amaca hizmet edebilir.

Çimento siloları depolama amacına hizmet ederken bir çok aksesuara ihtiyaç duyar. Bunların ilki silo depolama ve siloda depolanan ürünün tahliyesidir. Silo beslemesinde geleneksel tip elevatörler veya helezonlar tercih edilirken, silo tahliyesinde helezon kullanılabilir. Silodan ürünün emniyetli çıkışı ve ince uçar malzemelerde hücre tekeri ek emniyetli ürün çıkışı için tercih edilebilir.

Silolarda ürün seviyesi kontrolü için seviye sensörleri, müdahale için müdahale kapakları ve tıkanıklıkların önüne geçmek için hava patlaçları yerleştirilebilir.

Kapasitelere bağlı olarak üretim yöntemleri için lütfen iletişime geçiniz.

Details