BAS®

Cüruf Zenginleştirme Tesisleri

Parça Demir Çelik Cüruf Zenginleştirme Uygulamaları

BAS olarak mümkün olan maksimum kütlede, maksimum demir kazanımı saglanacak cüruf zenginleştirme tesis proses akım şeması, detay mühendislik çalışmaları, doğru separasyon adımları anahtar teslim olarak kapsamımızca saglanmaktadır.

Cürufun doğru mineralojik çalışması, serbestleşme tane boyut tespiti ve yapılan doğru zenginleştirme deneyleri projenin başarıya ulaşması için ana kriterlerdir. Demir çelik cüruf zenginleştirme projelerinde yüksek kapasiteli farklı tane boyutları icin farklı kademede kırıcılar, aşınmaya dayanıklı zorlu ortam elekleri, yüksek kapasiteli bant üzeri elektromanyetik separatörler ve tambur tipi manyetik separatörler kullanılmaktadır.

Demir çelik fabrikaları üretim şekillerine ve hacimlerine bağlı olarak yüksek miktarda demir ihtiva eden atık çelik cürufu üretmektedirler. Bu ortaya çıkan çelik cürufları yüksek miktarda istenmeyen mineraller barındırdığından geri kullanılabilmesi bu şekliyle mümkün olmamaktadır. Diğer taraftan ise bu cürufların bu haliyle stoklanması yada bertaraf edilmesi yüksek maliyet ve bir daha kullanılması mümkün olmayan büyük alanlar gerektirmektedir. Cürufların geri kazandırılması hem işletmeciler için yüksek bir atik hammaddenin isletmeye girdisi icin ekonomik fayda hem de diğer taraftan çok önemli oranda cevre iyileştirme etmenlerini de beraberinde getirmektedir.

Demir çelik fabrikaları yüksek demir barındıran atıklarından olan dökümhane ve çelikhane cürufları, farklı üretim methodlarına ait cüruflar olduklarından farklı miktarda demir ve istenmeyen empürite ihtiva ederler. Üretim nihayetinde ortaya çıkan cüruflar farklı boyutlarda olduklarından dolayı öncelikle cürufun mümkün olduğu kadar liberasyonunun sağlanıp tekrar dökümhane veya çelikhane malzeme besleme sistemine hazır hale getirilmesi için aynı zamanda da mümkün olduğu kadar iri tanede olması gerekmektedir. Bu sebepten ötürü cürufun liberasyon tane boyutu ve zenginleştirme methodu ve aşamalı prosesi yüksek onem arz eder.

Details