BAS®

Cüruf Zenginleştirme Tesisleri

Mikronize Demir Çelik Cüruf Zenginleştirme

Cüruf geri kazanım tesisi kapsamı çelik cürufu işleme, kazanma ve filtreleme kısımlarından oluşmaktadır. Çelikhane ve veya dökümhane cüruf işleme ve kazanma kapsamında tüm cürufların öğütülerek ve sepere edilerek içerisinden hammadde eldesi sağlanmaktadır. Yıllarca üretilmiş ve üretilmeye devam eden çelikhane ve dökümhane cürufları geri kazanılarak tesis standartlarında tekrar hammadde üretmesi yapılabilmektedir.

Cüruf zenginleştirme tesislerinde ana amaç, cürufun içerisindeki sepere edilmesi istenen taneciklerin minaralojik çalışma ile saptanıp ilgili tane boyutuna kadar malzemenin kırılıp öğütüldükten sonra uygun separasyon methodu ile uzaklaştırması ilkesine dayanmaktadır. Separasyon sonrasında uygun filtrasyon methodu ile ilgili prosesteki yardımcı akışkanlar tekrar tekrar kullanılabilir.

Cüruf zenginleştirme methodunda kullanılan ana zenginleştirme yöntemleri;

  • Gravitasyonel separasyon
  • Manyetik separasyon
  • Hidrometalurjik method ile yüzdürme yada çöktürme

methodlarından en uygun ve ekonomik olan yol ile çalışma nihayetine erdirilir. BAS laboratuvarlarında ilgili cüruf zenginleştirme çalışmaları mineralojik çalışmalardan saha uygulama ve devreye alma dahil kapsamaktadır.

Details