BAS®

Cevher Zenginleştirme Tesisleri

Manyetit Cevheri Ön Zenginleştirme

Peletleme tesislerine sevke hazır hale getirilmesi amaçlanan projelerin mühendislik, tasarım, inşaat, imalat, ekipman/malzeme temini, otomasyon, tesisin montajı, devreye alınması, performans testleri ve eğitim işleri oluşturmaktadır.

Manyetit cevheri ön zenginleştirme tesisleri kapsamında;

  • Primer ve sekonder kırma, çok aşamalı eleme ile sınıflandırma
  • Manyetik zenginleştirme ile istenilen tenörde ürün ve atık elde etme

işlemlerine tabi tutulduktan sonra peletleme tesislerine sevke hazır hale getirilmesi amaçlanan projelerin mühendislik, tasarım, inşaat, imalat, ekipman/malzeme temini, otomasyon, tesisin montajı, devreye alınması, performans testleri ve eğitim işleri oluşturmaktadır.

Details