BAS®

Cevher Zenginleştirme Tesisleri

Kuvars – Feldspat Zenginleştirme

Kuvars ve K-Feldspat Na-Feldspat zengineleştirme tesislerinde kapsam SiO2 yanında bulunan empürite ve ganglardan uzaklaştırıp arzu edilen en parlak renge ulaşıp maksimum kapasiteyle sonuca ulaşmaktır.

Bu tip mikronize seramik hammadde üreten tesisler kapsamında;

  • Ana kırma eleme
  • Triyaj
  • Sekonder kırma ve eleme grubu
  • Öğütme
  • Sınıflandırma
  • Yüksek alan şiddetli manyetik zenginleştirme

ile nihai ürünü paketleyip sevke hazır hale getirilmesi amaçlanan projelerin mühendislik, ekipman/malzeme temini, otomasyon, devreye alınması, performans testleri ve eğitim işleri oluşturmaktadır.

Details