BAS®

Cevher Zenginleştirme Tesisleri

Krom Cevheri Zenginleştirme

Manyetik krom cevheri zenginleştirme tesislerinde zenginleştirme; manyetik alınganlığı olan krom’un daha farklı manyetik alınganlığı olan yada olmayan empüritelerden uzaklaştırılması metoduna dayanmaktadır.

Tüvenan olarak sahadan beslenen kromit cevheri serbestleşme tane boyutuna kadar kırma eleme ve öğütme işlemlerinden sonra, istenmeyen malzemelerden ayıklanması maksadıyla farklı manyetik alan şiddetlerinde ve kademelerde proseste zenginleştirilir. Atık safsızlaştırma prosesi de aynı şekilde manyetik kademelerde zenginleştirilir.

Ürünlerin uygun tane boyutunda zenginleştirilmesi ve farklı kombine zenginleştirme (gravite, kimyasal vb.) metodları için ise uzun minerolojik çalışmalarla ar-ge ve akademik çalışma yapılması gerekmektedir. Sevke hazır ürün kazanılması amaçlanan projelerin mühendislik, tasarım, inşaat, imalat, ekipman/malzeme temini, otomasyon, tesisin montajı, devreye alınması, performans testleri ve eğitim işleri oluşturmaktadır.

Details