BAS®

Cevher Zenginleştirme Ekipmanları

Kondisyoner Tankı

Kondisyoner tankları yaş zenginleştirme ve separasyon prosesi öncesinde malzemenin arzu edilen pulp oranında homojenize edilmesi için kullanılan ekipmanlardır. Kondisyoner tankları (karıştırma tankları) sıvı ve katının karıştığı karıştırma hacmi ve agitatörden meydana gelmektedir.

Kondisyoner tanklarının hacminde malzeme katı kapasitesi, kapasiteye bağlı istenen pulp oranı ve katı – sıvı temas (homojenize) süreleri ana etkendir. Agitatörlerin tasarımı ise katı/katı+sıvı pulp oranı, katı tanecik boyutu fraksiyonu, yüzme performansı ve tanecik yoğunluğu fonksiyonlarına bağlıdır. Karıştırıcı bıçak tasarımı için uygun akış hızı, türbülans simülasyonu BAS tasarım mühendislerince analiz edilir ve her aplikasyon için kuruma standart olarak teslim edilir. BAS kondisyoner tankları tecrübe ile deneyimlenmiş mükemmel kaplin ve tahrik uyumuna sahip mekanizma, kendinden müdahale kapağı, taşma-tahliye çıkışları mevcuttur. Opsiyonel olarak iç astar kaplama olanağı bulunmaktadır.

Details