BAS®

Cevher Zenginleştirme Tesisleri

Kaolen Cevheri Zenginleştirme

Akışkan sistemlerde D25 den DN250 ye kadar montaj imkanı bulunur. Yüksek kapasitelerde dahi (300 m3/h) tek ünite ile çalıştırılabilir. Yüksek besleme voltaj çeşitliliği mevcut olup uygulamalarınıza rahatlıkla adapte edilebilir.

Kaolen zenginleştirme tesisleri kapsamında;

  • Ana kırma eleme
  • Öğütme
  • Yüksek alan şiddetli elektromanyetik ön zenginleştirme
  • Kalsinasyon
  • Soğutma

aşamalarını içermektedir. Metekaolin üretimi kapsamında istenilen renk eldesi ve empüritelerden uzaklaşma yüksek önem taşır. Bu kapsamda nihai ürünü paketleyip sevke hazır hale getirilmesi amaçlanan projelerin mühendislik, tasarım, inşaat, imalat, ekipman/malzeme temini, otomasyon, tesisin montajı, devreye alınması, performans testleri ve eğitim işleri oluşturmaktadır.

Elektromanyetik demanyetizer ekipmanlar özellikle manyetik indüklenmiş ferromanyetik malzemelerin non manyetik hale getirilmesinde kullanılmaktadır. Proseste zenginleştirme aşamalarına devam eden ferromanyetik malzemelerin manyetik performansının artırılmasında ve nihai hale gelmiş manyetik malzemelerin aktarma organlarında akışkanlığının ve homojenizasyonun devamı için tercih edilir.

Akışkan sistemlerde D25 den DN250 ye kadar montaj imkanı bulunur. Yüksek kapasitelerde dahi (300 m3/h) tek ünite ile çalıştırılabilir. Yüksek besleme voltaj çeşitliliği mevcut olup uygulamalarınıza rahatlıkla adapte edilebilir.

Details