BAS®

Cüruf Zenginleştirme Tesisleri

FerroNikel Cüruf Zenginleştirme Uygulamaları

BAS olarak kazanımı saglanacak cürufun tesis proses akım şeması, tüm mühendislik çalışmaları, doğru seperasyon adımları anahtar teslim olarak kapsamımızca sağlanmaktadır..

Cürufun doğru minaralojik analizi,  tane serbestleşme derecesi, tane boyut dağılımı ve numuneye uygulanan doğru zenginleştirme deneyleri projenin başarıya ulaşması için ana kriterlerdir.

Nikel cevheri korozyona, paslanmaya ve ısıya olan dayanıklılığı nedeniyle en büyük kullanım alanı Paslanmaz Çelik alaşımı ve yüksek mukavemet arzu edilen uygulamalarda çokça tercih edilmektedir. Dünya genelinde üretilen nikelin %60 ‘dan fazlası Paslanmaz Çelik üretiminde kullanılmaktadır.

Lateritik nikel cevherlerinden üretilen FerroNikel (FeNi) Paslanmaz Çelik üretimi için önemli bir hammaddedir. Laterit cevherleri magnezyum ve silikaca zengin garnierit cevherleri ya da demirce zengin limonit cevherleri şeklinde tanımlanabilir ve %1-3 nikel içerirler. Son zamanlarda özellikle 200 ve 300 serisi Paslanmaz Çeliklerin üretiminde kullanılmaya başlanan Nikel Pik Demir (NPD) Lateritik nikel cevherlerinden üretilmektedir. NPD %3–12 Ni içeren düşük alaşımlı FerroNikel olarak tanımlanabilir. NPD üretim şekli FerroNikel üretimine benzerdir. Sülfürlü nikel cevherlerinden ise genellikle katot, briket veya oksit şeklinde metalik nikel üretilmektedir.

Azalan kaynaklar nedeniyle ikincil kaynaklardan nikel üretimi yaygınlaşmıştır. Bakırın pirometalürjik yöntemler ile zenginleştirilirken cüruf oluşumunun olduğu gibi nikel de ergitme işlemi esnasında, cürufunu uzaklaştırır. Cüruf, ergitme işlemi sonucu ergiyik üründen yoğunluk farkı ile ayrılan veya kömür/katı atıkları yakıt olarak kullanan tesislerde ortaya çıkan oksit, silikat veya boratlardan oluşan bir yan üründür. Metal üretimi sürecinde cüruf; metal bünyesindeki fosfor, kükürt gibi safsızlıkları bünyesine alır, sıvı metal ile ara yüzey oluşturarak hem metalin kirlenmesini hem de ısı kaybını önler.

Pirometalürjik proseslerde çok büyük miktarlarda üretilen cüruf uygun şekilde geri dönüştürülerek kullanılmadıkları durumda hava, toprak ve su kirliliği yaratan kirlilik kaynağı demektir. Düzenli depolama alanları gerekmekte ve bertaraf maliyetleri artmaktadır. Cüruf yığınları gözenekli olduğundan yağmurla buluştuğunda yağmur suyu süzülüp aşağıya iner, cüruf ile etkileşime girer ve çevre kirliliğine yol açarak bitkiler ve insan sağlığını etkilemektedir. Endüstride, çevresel sorumluluğu yerine getirmek amacı ile cürufların geri dönüştürülerek kullanılması yönünde olumlu adımlar atılmaktadır.

Doğal agregaya göre daha ağır olan cürufun işlenmesi ve nakliyesi bir dezavantajdır. Fakat nakliye güzergahlarının yakın coğrafi konumları, patlatma giderlerinin olmaması, birincil boyut küçültme işlemi için büyük ölçekte iş makinalarına gereksinim duyulmaması, insan kaynağı ihtiyacı ve ilk yatırım maliyetlerinin düşük olması nedeniyle tercih edilmektedir.

Cüruf Geri Kazanım Tesisi kurularak atık bertaraf maliyetlerinden kurtulmanın yanında, ayrıca cüruf içinde kaybedilen değerli malzemenin geri kazanılması mümkündür. Kırma, eleme, öğütme ve manyetik ayırma gibi çeşitli fiziksel işlemlerden geçirilerek, cürufun ihtiva ettiği nikel ve demirli bileşikler metal üretime geri kazandırılır ve geriye kalan cüruf mıcır gibi dolgu malzemesi olarak kullanıması için uygun boyutlara getirilir.

Depolama silosu, Bunker, vibro Besleyici, birincil ve ikincil Kırıcılar, Elek, Değirmen, Doğal ve/veya Elektromanyetik Seperatörler, Konveyör-Bantlar, Elektrik/Elektronik ekipmanlar, Tikner ve Press Filtre Cüruf Geri Dönüşüm Tesislerinde kullanılan ekipmanlardan bazılardır.

Details