BAS®

Elektrostatik Seperatörler

Elektrostatik Seperatörler

Manyetik seperatörler ve eddy current seperatörler farklı metal seperasyonlarında her zaman için tam sonuç vermekte yeterli gelmeyebilir. Tanelerin elektrik iletkenliği ve iletkenlik derecelerine bağlı olarak seperasyonunda elektrostatik separatörler tamamlayıcı bir çözümdür. Diğer fiziksel seperasyon methodları ile -1mm ve altı tane boyutu mineral ve metallerin seperasyonunda verimlilik kaybı problemleri yaşanabilir. Elektrostatik separatörler fine malzemelerde bile yüksek verimlilik sağlayabilir.

Elektrostatik seperatörler ile geleneksel olarak;

  • Elektronik atık geri kazanımı
  • Kablo geri kazanımı
  • NTE içeren metal geri kazanım uygulamaları
  • Plastik, alüminyum ve bakır içeren tüm uygulamalar
  • Mineral empürite seperasyonu

Seperasyon uygulamalarına imkan tanıyabilir.

Elektrostatik seperatörler maden zenginleştirmede ve metal geri kazanım uygulamalarında kullanılmaktadır. Seperasyon, ayrılması istenilen mineral yada metallerin elektrostatik yükün yüklenmesi ile ilgili tanelerin birbirinden ayrılma prensibine bağlı olarak çalışmaktadır.

Details