BAS®

Metal Seperatörler

Eddy Current Non-Ferrous Metal Seperatörler

Eddy akımlı ayırıcılar non-ferrous metallerin (aluminyum, bakır vb.) diğer alaşımlı metal veya metal dışı malzemelerden ayrıştırmak için kullanılır. Eddy akımlı non-ferrous metal ayırıcılar, separasyonu arzu edilen besleme hammaddesinin içerisinde ilgili tane boyutlarında malzemeler ayrıldıktan sonra ayırıcıya beslenir. Eddy akımlı ayırıcı ilgili tane boyutlarında ayrılmış hammadde için uygun tambur hızında ve kutup sayısında eddy akım üreten tamburda separasyonu tamamlanır. Uygun tane boyut aralığında ayrılmış hammadde için uygun kutup sayısını tayin etmek ve tambur hızını belirlemek separasyon için en önemli kısımdır ve doğru tayin edilmesi gerekir. BAS Laboratuvarlarında separasyonu arzu ettiğiniz ilgili tanecikler içi en doğru eddy akımlı ayırıcı seçilir ve kapasite testleri yapılır. Eddy akımlı seperatörlerde malzemelerin monolayer olarak eddy akım üreten tambur üzerinde olması yüksek verimlilik için bir diğer önemli fonksiyondur. Ekipman konveyöründeki bant hızı ilgili kapasite ve tane boyutunda eddy akım üreten tambur üzerinde merkezkaç kuvveti oluşturulması için en önemli fonksiyonlardır. Doğru bant hızı, doğru vibro besleyici seçimi ile nihayetinde prosesiniz için en doğru BAS ekipmanı sizler için seçilir ve sonuca ulaşılır.

Eddy akımlı separatörler belirli fraksiyonda dizilmiş manyetik tamburun kendi ekseninde belirli devirde dönmesiyle birlikte manyetik tambur üzerinde eddy akımı oluşturur, bu akım oluşuturulmasıyla birlikte üzerine belirli bir hızda gelen non-ferrous malzemeler ilgili akıma girer ve hızlanarak akım dışına fırlatılır, bu yöntemle non-ferrous malzemeler ile diğer malzemeler birbirinden ayrılmış olur. Eddy akımlı non-ferrous metal separatörler, eddy akım tamburu, bant, besleyici ve tahrik gruplarından meydana gelmektedir.

Details