BAS®

Cüruf Zenginleştirme Tesisleri

Aluminyum Cüruf Zenginleştirme

Alüminyum cürufu, alüminyum, alüminyum oksit ile hurda ve alaşım elementleri ve kullanılan flakslara bağlı olarak diğer metal oksit, alkali ve halojenli bileşiklerden oluşur. Alüminyum cürufunun başlıca özelliği, var olan oksit zarlarından kafes benzeri yapılar oluşturarak, ergitme sırasında tiksotropik (durunca donan, sallanınca sıvılaşan) davranışı ile metal damlacıklarını hapsetmesidir. Cüruf içinde hapsolan metal damlacıkları, ergitme sürecindeki metalik alüminyum kaybının temel nedenidir. Ancak curufun içerdiği metal miktarı ile curuftan kazanılabilen metal miktarı, metal ergitme, curuf soğutma ve curuf ergitme işlemlerine bağlı olarak farklıdır. Diğer bir deyişle curuf içine hapsolan metalin tamamını kazanmak olanaksızdır. Soğuma sırasında termit reaksiyon (ince toz alüminyum taneciklerinin büyük ölçüde ısı salan reaksiyonları) sonucu tipik olarak dakikada % 1-2 oranında metalik alüminyum kaybı söz konusudur.

Alüminyum cüruf çeşitleri alttaki gibi sıralanabilir:

• Beyaz Curuf (White dross): Düşük oranda yani ergitilen hurda şarjının % 1,5-3’ü kadar flaks kullanımı ile oluşan curuftur. Metal içeriği % 25-45 arasındadır.

• Zengin Curuf (Skimm): Flakslama işlemi yapılmadan ergitme fırınından alınan curuf, ergitme ve tutma fırınlarından rafinasyon sonrası alınan curuf, transfer ve döküm sırasında yolluk ve tandişte oluşan ve külçe döküm sırasında külçe yüzeyinden sıyırılan curuftur. Metal içeriği % 50-90 arasındadır. Farklı literatürlerde ayrı değerlendirilebildiği gibi beyaz cüruf sınıfına da sokulabilir.

• Siyah Curuf (Black dross): Fiziksel form anlamında eritmesi güç ve fazla flaks kullanımı (ergitilen şarjın % 5-10’u) ile oluşan curuftur. Metal içeriği % 15-35 arasındadır.

• Döner Fırın Curufu (Salt Cake): Döner fırınlarda, ergimiş flaks altında ergitme işlemlerinde, fazla flaks kullanımı (ergitilen şarjın % 8-20’si arasında) ve kriyolit (ergitme sonrası ergitilen şarjın % 0,05-0,07’si kadar) ile oluşan curuftur. Metal içeriği % 8-15 arasındadır.

Alüminyum curufu atık değil, metalik alüminyum içeriğinden ötürü ekonomik değeri olan bir yan üründür. Yani cüruf değerlendirme işlemlerinin ana amacı, curuf içindeki metalik alüminyumu kazanmak ve oluşan ikincil curufu çevre için tehlikesiz forma getirerek, bu curuftan ekonomik bir değer üretmektir.

Boyut küçültme (kırma, öğütme) işlemi alüminyum parçacıkların ve alüminyum içeren minerallerin cüruftan ayrılarak serbest kalması için önem arz etmektedir. Liberasyon işlemi ile ufalanmış alüminyum cürufu manyetik seperasyon işlemine tabi tutulur ve genellikle, bant-üstü metal separatör, kuru manyetik tambur separatör ve perm-roller manyetik separatörler tercih edilir. Son olarak, ecs eddy-current non-ferrous metal separatör ile arzu edilen nihai alüminyum ürünü ve atık elde edilir.

Elde edilen alüminyum cüruflarının safsızlıklardan ayrıştırılmasını sağlayan ve aynı zamanda istenilen fiziksel ve kimyasal değerlerde nihai ürün üreten tesisin mühendislik ve tasarımı BAS laboratuvarları ve mühendisleri tarafından 7 gün 24 saat olarak yapılmaktadır. Tüm alüminyum cüruf çeşitlerinin mineralojik etütleri ve laboratuvar üretimleri tarafımızca sağlanmaktadır. Alüminyum cürufları uygulama prosesi ve hammadde özelliklerine göre farklılık gösterdiğinden, laboratuvar çalışmaları ve test üretimleri doğru çözümü bulmak için çok önemlidir. BAS, müşteri numunelerine tarafımızca uygulanan deney sonuçlarına göre saha uygulamaları için sınırlı tolerans ile sonuçlar sunar.

Tüm alüminyum cüruflarında en ekonomik çalışmalar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Cürufun doğru mineralojik analizi, tane serbestleşme derecesi, tane boyutu dağılımı ve numuneye uygulanan doğru zenginleştirme testleri projenin başarısı için ana kriterlerdir.

BAS olarak kazanımı saglanacak cürufun tesis proses akım şeması, tüm mühendislik çalışmaları, doğru manyetik separasyon adımları anahtar teslim olarak kapsamımızca sağlanmaktadir.

Details