BAS®

Tesis ve Uygulama

Cevher Zenginleştirme Tesisleri

Demir’den mangan’a, feldspat’tan kaolen’e kadar kıymetli cevherlerinizi zenginleştiriyoruz.

Laboratuvar çalışmalarından anahtar teslim zenginleştirme prosesleri ve saha uygulamaları

Cevher zenginleştirme tesislerinde geleneksel kırma eleme tesislerine kıyasla kapasitenin yanında elde edilen ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri yüksek önem arz eder. İşletmenin ekonomik minimum tenör değerine sahip olması için, elde edilen ürün istenilen madende maksimum kütlece (tenör) sahip olup, elde edilen atıkta ise minimum oranda olmak zorundadır.

Cevher zenginleştirme tesisleri nihai ürün zenginleştirmenin yanında atık geri kazanım ünite ve tesislerini de içermektedir. B A S ekibi ve entegre laboratuvarı; tüvenan cevherinizden döktüğünüz malzemeye kadar tüm aşamaları titizlikle çalışır. B A S, Spesifikasyonunuza uygun laboratuvarda elde edilen ürünü, sahanızdaki çoğunluğu temsil eden aynı tüvenan ile elde edeceğinizi taahhüt eder.

B A S proses ve tesisler uygulama kapsamı; tesis akım şemasından detay mühendislik projeleri ile ekipman imalat, saha uygulama inşaat, montaj, elektrik ve tüm mekanik işleri ile otomasyonu kapsar.