BAS®

Kalite Standartları

Kaynak Çalışmaları ve Yönetim

NOSTANDARTAÇIKLAMA
1TS EN ISO 14731Kaynak koordinasyonu – Görevler ve sorumluluklar
2TS EN ISO 14610Kaynak – Çelik, nikel, Ltanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler – Kusurlar için kalite seviyeleri
3AWS D1.1Yapısal kaynak kuralları – Çelik

İmalat

NOSTANDARTAÇIKLAMA
1TS EN 10204Metalik mamuller – Muayene dokümanlarının tipleri
2TS EN ISO 1101Geometrik ürün özellikleri (GPS) – geometrik tolerans – formu, oryantasyon, konum toleransları ve salgı
3TS EN ISO 13920Kaynak – Kaynaklı yapılar için genel toleranslar – Uzunluk ve açı boyutları – Biçim ve konum
4TS 1980-1 EN 22768Genel toleranslar-Bölüm: 1-Toleransı verilmemiş uzunluk ve açı ölçüleri için toleranslar
5TS 3004 EN 22553Teknik resim – Kaynaklı, sert ve yumuşak lehimli birleşLrmeler – Sembolik gösteriliş
6TS 2576 ISO 1940Döner rijit elemanların balans niteliği
7TS EN 13445-1/5Basınçlı Kaplar
8TS EN ISO 9013Isıl kesme – Isıl kesimlerin sınıflandırılması – Geometrik mamul şartnamesi ve kalite toleransları

Kontrol

NOSTANDARTAÇIKLAMA
1TS EN ISO 17637Ergitme kaynaklarının tahribatsız muayenesi – Ergitme kaynaklı birleştirmelerin gözle muayenesi
2TS EN 3452-1Taribatsız muayene- Penetrant muayenesi- Bölüm 1: Genel kurallar
3TS EN ISO 17638Kaynakların tahribatsız muayenesi- Manyetik parçacık muayenesi
4TS EN ISO 17636-1Kaynak dikişlerinin tahribatsız muayenesi – Radyografik muayene – Bölüm 1: Filmli X ve gama ışını teknikleri
5TS EN ISO 17636-2Kaynak dikişlerinin tahribatsız muayenesi – Radyografik muayene – Bölüm 2: Dijital dedektörler ile X ve gama ışını teknikleri
6TS EN ISO 17640Kaynakların tahribatsız muayenesi – Ultrasonik muayenesi-Teknikler, deney sınırları ve değerlendirme

Kabul Kriterleri

NOSTANDARTAÇIKLAMA
1TS EN ISO 5817Kaynak – Çelik, nikel, Ltanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler – Kusurlar için kalite seviyeleri
2TS EN ISO 23277Kaynakların tahribatsız muayenesi-Kaynakların penetrant muayenesi – Kabul seviyeleri
3TS EN ISO 23278Kaynakların tahribatsız muayenesi-Kaynakların manyetik parçacıkla muayenesi – Kabul seviyeleri
4TS EN 12517-1Kaynakların tahribatsız muayenesi- Çelik,nikel,Ltanyum ve alaşımlarında kaynaklı birleştirmelerin radyografik muayenesi- Kabul seviyeleri
5TS EN ISO 11666Kaynakların tahribatsız muayenesi – Ultrasonik muayene- Kabul seviyeleri
6TS EN ISO 13920Kaynak – Kaynaklı yapılar için genel toleranslar – Uzunluk ve açı boyutları – Biçim ve konum
7TS EN ISO 9015-1/2Metalik malzemelerdeki kaynaklar üzerinde tahribatlı deneyler-Sertlik deneyi – Bölüm 1/2: Ark kaynaklı birleştirmelerde sertlik deneyi

Dökümantasyon

NOSTANDARTAÇIKLAMA
1TS EN ISO 15607Metalik malzemeler için kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması -Genel kurallar
2TSE CEN ISO/TR 15608Kaynak-Metalik malzeme gruplandırma sistemi için klavuz
3TS EN ISO 15609-1Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması – Kaynak prosedürü şartnamesi – Bölüm 1: Ark kaynağı
4TS EN ISO 15609-2Metal malzemeler için kaynak prosedürleri şartnamesi ve sınıflandırması – Kaynak prosedürü şartnamesi-Kısım 2: Gaz altı kaynağı
5TS EN ISO 15614-1Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması – Kaynak prosedürü deneyi – Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı, nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı
6TS EN ISO 9606-1Kaynakçıların yeterlilik sınavı – Ergitme kaynağı – Bölüm 1: Çelikler

Yüzey Hazırlama

NOSTANDARTAÇIKLAMA
1TS EN ISO 8501 (bütün bölümleri)Çelik taban malzeme yüzeylerin hazırlanması – Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce – Yüzey temizliğinin gözle muayenesi
2TS EN ISO 8503-2Boya ve ilgili ürünlerin uygulanmadan önce çelik taban malzemelerin hazırlanması – Kumlanarak temizlenmiş çelik taban malzemelerin yüzey pürüzlülük karakterisLkleri- Bölüm 2: Aşındırıcı ile kumlanarak temizlenmiş çeliklerin yüzey profillerinin derecelendirilmesi
3TS EN ISO 12944 (bütün bölümleri)Boyalar ve vernikler – Çelik yapıların koruyucu boya sistemleriyle korozyona karşı korunması
4TS EN ISO 1461Demir ve çelikten imal edilmiş malzemeler üzerine sıcak daldırmayla yapılan galvaniz kaplamalar – Özellikler ve deney metotları
5TS EN ISO 2409Boyalar ve vernikler – Çapraz kesme deneyi
6TS EN ISO 2808Boyalar ve vernikler – Film kalınlığı tayini
7TS EN ISO 4624Boyalar ve vernikler – Yapışmanın tayini için çekme deneyi

Tasarım

NOSTANDARTAÇIKLAMA
1EN 1993-1-6Eurocode 3: Çelik yapıların tasarımı – Bölüm 1-6: Genel kurallar – Kabuk yapılar için ilâve kurallar
2TS EN 1993-1-8+ACEurocode 3: Çelik yapıların tasarımı – Bölüm 1-8: Genel kurallar – Birleşim yerlerinin tasarımı

Malzeme standartları • EN • DIN • ASTM / SAE / ASME • AWS • BS • API