BAS®

Eddy Current Separatörler ile Organik Atık Separasyonu

Belediye Evsel Atık İşletme Tesislerinde Eddy Current Separatör ler ile Organik Atık Separasyonu

Belediye evsel atık işleme tesislerinde hatrı sayılır oranda plastik ve kağıt ambalaj atıkları, metal malzemeler, cam malzemeler ve fiziki geri kazanımı mümkün olmayan organi katıklar bulunmaktadır. Organik atıklar içerisinde çoğunlukla kalori değeri yüksek yemek artıkları ve türevleri barındırmaktadır.

Organik atıkların kazanılması prosesi sırasıyla, kırılma, açma, ve eleme işlemi bulunur. Devamında ise ferrous metallerin kazanılması için bant üzeri elektromanyetik metal separatörler kullanılır. Elektromanyetik bant üzeri metal separatörlerin organik atık uygulamalarında kullanımı yüksek önem arz eder. Sebebi ise organik atıklar çoğunlukla düzensiz ve tek boyutlu malzemeler olduğundan ötürü konveyör üzerinde homojen bir dağılım sağlanması pek kolay değildir. Düzensiz yığın yüksekliğine sahip uygulamalarda elektromanyetik bant üzeri metal separatörler arzu edilen mesafede yüksek metal kazanım oranında ferrous metal separasyonunu sağlamaktadır.

Ferrous metal separasyonun sonrasında ise non-ferrous metal separasyonu işlemi gerçekleşir. Organik atıkların içerisinde tek boyutlu olmasından ötürü içerisinde aluminyum ihtiva eden meyve suyu kutuları parçaları, aluminyum kapaklar, sigara paketleri, parçalanmış tek boyuta indirgenmiş piller, bataryalar vs örnek gösterilebilir.

Organik atık içerisinde non-ferrous metal separasyonu için 12 ve 24 kutuplu eddy current separatörler kullanılmaktadır. Eddy current metal separatörlerin kutup sayıları besleme tane boyutuyla doğrudan ilintili olup yüksek kazanım oranı için doğru kutup sayısının tespit edilmesi çok önemlidir. Organik atıklar yüksek nem oranına sahip olduğundan ötürü eddy current separatörlerin kendi içerisinde iyi muhafaza edilmiş olması gerekmektedir. Yüksek hassasiyetle çalışan eddy current separatörlerin, bant temizleme mekanizması ve en ufak mekanik problemlere karşı dahi tasarlanmış olması gerekmektedir.

Belediye işletmelerinde eddy current separatör ile non-ferrous metal separasyonu

Eddy current metal separatörler