BAS®

Bunker Kantarı Nedir?

Bunker kantarı hakkında bilgi vermeden önce “bunker” kelimesinin anlamı üzerinde durmakta fayda vardır. Çünkü bu kelime, kullanım alanına göre farklı anlamlara gelmektedir. Bu anlamlardan biri sığınaktır. Sığınak ise, olağanüstü durumlarda insanların yaşamını devam ettirmesi ve zaruri ihtiyaçların korunması amacıyla inşa edilen yerlerdir. Bunkerin diğer anlamı ise ürün depolamak için kullanılan aletlerdir. Bu yazıda depolama anlamında kullanılan bunker ve bunker kantarı hakkında bilgi verilecektir.

Bunker, maden ve ağır sanayi sektöründe farklı ölçülerdeki ürünleri depolamak için kullanılan aletlerdir. Depolanmak istenen ürün önce titreşimli eleklerden elenmektedir. Daha sonra bu ürünler, bant konveyör veya elek yardımı ile bu bunkerlerde toplanmaktadır. Bunkerler, işletmenin kapasitesine ve tercihine göre farklı hacimlerde imal edilmektedir. Bunkerlerin iç bölümü değişik malzemelerden yapılmaktadır. Genellikle bu malzemeler, aşınmaya dayanıklı olan poliüretan, kestamit gibi malzemelerdir.

Bunker kantarı,  bir geminin su veya yakıt seviyesinin ölçümünün yapıldığı bir tartım sistemidir. Bu tartım sistemi sayesinde gemilerin yakıt, su veya diğer yüklerinin depolama alanlarının ağırlığı ölçülür. Ayrıca bu sistemler, gemilerin boşaltma, yükleme ve seyir sırasında yakıt veya su seviyelerinin kontrol edilmesine yardımcı olur. Bunker kantarı geminin dümeninin altında veya geminin su veya yakıt depolarının yanında bir yerde bulunabilmektedir.

Bunker Kantarının Faydaları Nelerdir?

Gemi personelleri, bunker tankerlerini kullanarak yakıt ve su tedariklerini dengeli bir şekilde sağlayabilir. Uluslararası suyollarında seyreden gemilerin belirli ağırlık limitlerini aşmamaları gerekir. Bunker kantarları bu ağırlık sınırlarının izlenmesine yardımcı olur.

Ayrıca bunker kantarları, gemilerin su ve yakıt ihtiyaçlarının kontrol edilmesinde ve yönetilmesinde büyük önem taşıyan bir araçtır. Bu tartım sistemleri, geminin yük dağılımı ve stabilizesini etkileyebilecek ağırlık değişiklerini izlemek için de kullanılabilmektedir.

Bunker Kantarının Çalışma Sistemi Nasıldır?

Bunker kantarı, çalışma sistemi olarak çoğunlukla hidrostatik bir tartım prensibine dayanarak çalışmaktadır. Bu çalışma sisteminde sıvıyı taşıyan depo veya nesnenin altındaki basınç, depo veya nesnenin ağırlığı ile doğrudan ilişkilidir. Sistem, hidrostatik basınç vericisi, bir tartım çerçevesi ve bir okuma cihazından meydana gelmektedir. Hidrostatik basınç vericisi, geminin altında bulunan tartım çerçevesi üzerine yerleştirilir. Tartım çerçevesi ise, deponun altına yerleştirirler ve basınç vericisi yardımıyla sıvının altındaki basıncı ölçmekte görev alır. Okuma cihazının görevi ise basınç vericisi tarafından gelen bilgileri okuyarak ağırlık değerini hesaplamaktır.

Bunker Kantarının Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Bunker kantarı, gemi işletmesi yapan işletmeler için büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple doğru bir şekilde kalibre edilmesi ve bakımının düzenli bir şekilde yapılması gerekir. Belli periyotlarla temizlenmediği takdirde içeresindeki sıvıların kirlenmesine veya kirlerin birikmesine ve neden olur. Bunker kantarından verim alınabilmesi ve uzun süre kullanılabilmesi için kullanma talimatlarına göre yapılacak bakımları aksatılmamalıdır. Doğru ölçümlerin yapılması ve sistemlerin doğru bir şekilde çalışması ancak yapılan düzenli bakım sayesinde olur.