BAS®

Demir Cevheri Zenginleştirme Ekipmanları

Demir cevherini zenginleştirme de kullanılan birçok ekipman vardır. Ayrıca demir cevheri zenginleştirmek için birçok yöntemde bulunmaktadır. Yöntemlere göre zenginleştirme de kullanılan araç gereçler de değişmektedir, fakat demir cevheri zenginleştirme ekipmanları diğer maden türlerine göre daha nitelikli olmak durumundadır. Öncelikle demir cevherinin nasıl zenginleştirilir bunu bilmeniz gerekmektedir. Düşük tenörlü cevher, bir izabe tesisinde reddedilmeden önce demir içeriğinde artışa ihtiyaç duyan cevherdir. Cevherden yaygın gazların uzaklaştırılmasıyla zenginleştirilir. Bunun için cevheri, demir ve çinko minerallerinin serbest parçacıklar halinde ortaya çıktığı bir hacme indirgemek gerekir. Bas-tr.com ailesi olarak biz bu işi profesyonel bir şekilde yapmaktayız.

Demir Cevheri Zenginleştirme Ekipmanları Büyük Önem Taşıyor

Bu yöntemler Boyutuna göre, elektrostatik olarak, gravite göre, manyetik ayırma ile, flotasyon ile, kimyasal zenginleştirmeyle olan yöntemlerdir.

Bu, cevherin kimyasal olarak işlenmesiyle yapılan işlem zenginleştirme işlemidir. Bu alanda, altın ve gümüş cevherlerine ilk kez kimyasal zenginleştirme yöntemi yapılmıştır ve 20. yüzyılın başlarından bu yana altın ve gümüşün geri elde edilmesinde siyanür eritme en yaygın kullanılan yöntemlerden olmuştur. İlk olarak altın ve gümüş yapılsa da şimdiler de demir de bu işleme tabii tutulmaktadır.

Bu demir cevherleri zenginleştirilmeden önce boyutuna göre sınıflandırılır. Ayılama yöntemi ile zenginleştirilir. Ayrıca bir de özgül ağırlık farkı ile zenginleştirilir. Demir ise en çok kimyasal zenginleştirme yöntemi ile zenginleştirilir.

Yoğunluğuna Göre Zenginleştirilmesi: Bu yöntem, ağır demir cevherlerinin, özellikle hematit içeren demir cevherlerinin zenginleştirilmesi işleminde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu işlem sırasında cevherdeki demir ve metal safsızlıkları arasındaki fark ortaya çıkar ve atılır. Yoğunluk kontrolünün kullanışlılığının tek sınırlaması, parçacık boyutundaki serbestlik derecesinden kaynaklanmaktadır ve 0,1 mm’den büyük parçacık boyutu sınıflarında cevher salınımları kullanılabilir. Bu yöntemlerin çoğunu www.bas-tr.com sitesine girerek görebilir ve firmamızdan detaylı bilgisini alabilirsiniz