BAS®

Atık Kuvars Zenginleştirme Nedir?

Atık kuvars zenginleştirme seramik üretim tesislerinden toplanan hammadde atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilerek geri kazanılması işlemine denilmektedir. Yapılan bu işlemle kurumların atık barajlarında bulunan çeşitli cevherlerin çeşitli taşıma ekipmanları ile işlemin yapılacağı yere nakledilmesiyle başlar. Sonrasında eleme yöntemiyle yabancı ve istenmeyen maddelerden ayrıştırılması sağlanır. Eleme işlemi sonrasında kalan malzemeler şiddet içeriği yüksek olan elektronik separatörler ile tekrar bir ayrıştırılma yapılarak istenmeyen metalik madenler ürün içerisinden arındırılır. Bu şekilde istenilen kuvarslar hammadde ve yarı mamül olarak elde edilmiş olmaktadır. Bu şekilde seramik ve vitrifiye üretimi yapan tesisler için içerisinde karışım madde olmayan hammadde ve yarı mamül maddeler elde edilmiş olur.

Kuvars madeni günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. En çok kullanım alanları arasında kimyasal çalışmalarda ve kuvarsın çeşitli şekillerde öğütülerek cam, boya, seramik, deterjan, dolgu ve metalurji alanında kullanıldığı gözlemlenmektedir. Kuvarsın kullanımından sonra ortaya çıkan atık kuvarsların tekrar kullanılabilir hale dönüştürülmesiyle atık kuvars zenginleştirme işlemi de yapılmış olur.

Atık Kuvars Zenginleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Atık kuvars zenginleştirilmesinde kullanılan en ekonomik yöntem fiziksel zenginleştirme yöntemidir. Genel olarak kuvars zenginleştirme işlemi; kuvarsın kırılması, öğütülmesi, yıkanması ve boyutlarına göre sınıflandırılması olarak düşünülebilir. Bu işlemler ile fiziki olarak birbirine bağlanmış olan ve istenmeyen suda çözünebilen maddeler ile çözünemeyen maddelerin ayrıştırılmasında yardımcı olur.

Kuvars madeninin kullanılabilir bir hale dönüştürülmesinde kullanılan en etkili yöntemlerden biri de düşük yoğunluklu manyetik bir alanda yaş manyetik ayırma işlemi ile ters flotasyona tabi tutulmasıdır.

Kuvars Feldspat’ tan Zenginleştirme;

Kuvars madenlerinin doğada bulunduğu halleri içerisinde istenmeyen farklı ürünlere de rastlanabilmektedir. Bunları içerisinde en çok karşılaşılanları Silisyum dioksit elementi, empürite olarak adlandırılan madenler içerisinde yer alan pislikler ve gang olarak isimlendirilen madenlerin içerisine karışmış olan değersiz taşlar ya da minerallerdir. Kuvarsı bu içeriklerden ayrıştırarak zenginleştirmek için kurulmuş olan tesislerde yapılan işlemler şöyledir;

l Ana kırma ve eleme ilk olarak yapılması gereken işlemdir.

l Triyaj işlemiyle elle ya da otomatik makinelerle ayıklama yapılır.

l Sekonder kırma ve eleme, yani kuvars ikinci bir kez daha kırma ve eleme işlemine tabi tutulur.

l Uygun makinelerde istenilen ölçülere gelebilmesi asına öğütme işlemine tabi tutulur.

l Sınıflandırma işlemiyle ürün tanecikleri arasında istenilen şartlara uygun olarak sınıflandırma yapılır.

l Yüksek şiddetli manyetik zenginleştirme, elektronik separatörlerle son kez bir ayrıştırma işlemi yapılır ve istenilen kuvars kalitesine ulaşılabilir.