BAS®

Bantlı Konveyör Nedir?

İnsan gücünü en aza indirmek hem ekonomik açıdan hem de zaman açısından büyük kazanım ortaya koymaktadır. Dağıtımlarda ve transferlerde insan gücünden daha az faydalanılan konveyör sistemi oldukça avantajlıdır. Taşıma mesafesi arttıkça taşınacak olan ürüne gelebilecek zarar riski de artmaktadır. Bantlı konveyör ile bu riskleri en aza indirmek mümkündür. Yatay şekilde taşıma imkanı sunmakta ve riskleri ortadan kaldırmaktadır. Talepler doğrusunda hem mobil hem de taşınmaz yani sabit kullanım odaklı konveyör bantlar üretilebilmektedir. Mobil olarak üretilen konveyör bant tekerlekli şekilde üretilmekte olup, kolay taşınır özelliğine sahiptir. Sabit olarak üretilen konveyörlerde ise yer değiştirme kısıtlıdır.

Bantlı Konveyör Kullanım Alanları

Taşıma konusunda oldukça kolaylık sunan konveyör, malzemenin güvenli şekilde nakliyesi, yüklenmesi, boşaltılması, stoklanması ve stoktan da alınması gibi alanlarda kullanılmaktadır. Taşıma konusunda özellikle sanayilerde ve havalimanlarında tercih edilirken günlük hayatında içerisinde yerini almıştır.

Bantlı konveyörün en fazla tercih edildiği alanlardan bir diğeri de madenlerdir. Her ne kadar başlangıçta kurulum maliyeti yüksek gibi görünsede süre bazlı hesaplandığında doğrudan karlılık görülebilmektedir. Kepçe ve kamyon ile gerçekleştirilecek taşıma işlemleri kısa vadede karlı gibi görünse de uzun vadede konveyör çok daha karlıdır.

Bantlı Konveyör Kullanmanın Avantajları

Kullanım kolaylığı sağlayan bantlı konveyör daha az iş gücü ile yüksek verimlilik sağlamaktadır. İşlem yönünden de süreklilik ar ettiği için de avantajlıdır. Son derece düşük enerji ihtiyacına sahip olurken, maliyeti düşük ve de servis maliyeti de alt seviyelerdedir. Güvenli çalışma sistemine sahip olması da tercih sebeplerindendir.

Neden Konveyör Alınmalıdır?

Gerek uygulama esası gerekse de ekonomik getiriler noktasında konveyör kullanımı son derece avantajlıdır. Maliyet açısından değerlendirildiğinde kısa sürede kendi amorti etmektedir. Geleneksel kullanım ile karşılaştırıldığında ekonomik ömrü daha uzundur. Ayrıca insan iş gücünü daha düşük seviyelerde tutmasından dolayı tercih edilmektedir. Zamanı kontrol etmenizi sağlarken süreklilik arz eden yapısı da tercih açısından kendini gösteriyor.