BAS®

Elektromanyetik Tambur Nedir?

Elektromanyetik tambur separatör, elektromanyetik alan şiddeti üstünde ve serbest hareket ederek, manyetik olmayan zırhtan yapıya denmektedir. Düzgün ve doğru bir besleme ünitesiyle, manyetik olmayan zırhın üstüne yayılabilen malzemelerin, manyetik ya da manyetik olmayan şeklinde bir ayrım işlemine tabi tuta bilen sistemdir. Ayrıca, kuru manyetik tambur seperatör çeşidine göre de, oldukça iri ve daha hacimli malzeme ebatlarında da kullanılabilmektedir.

Sistemde Ürünün Kullanımı

Manyetik tamburun sitem besleme haznesine malzeme dökülmektedir. Bu özelliğe sahip olmayan parçaların, manyetik alan içerisinden etkilenmediğinden dolayı, tamburun dönüş hızına göre malzemeler aşağı dökülmektedir. Manyetik özellikteki parçalar ise tamburun içerisindeki manyetik alanın çekim kuvvetti tarafından tutulmaktadır. İstenmeyen parçalarından kurtulduktan sonra manyetik özellikli bu parçalar, manyetik alanının sona erdiği bölgeden dışarı atılmaktadır.

Tambur seperatör sistemleri, özellikle hurda sektöründe geri dönüşüm işlemlerinde kullanılmak amacı ile yoğunlukla tercih edilmektedir. Ayrıca bu seperatör sistemleri, metal zenginleştirme projeleri içerisinde de yoğunlukla kullanılmaktadır. Elektromanyetik tambur seperatör sistemlerinin kapasiteleri ise oldukça yüksektir. Sistemin en büyük özelliği, metallerin geri kazanımını sağlamasıdır. Ayrıca bu sistem, metallerin kazanımının yanında, zenginleştirme tesisleri için de, gayet uygun bulunmaktadır.

Elektromanyetik Tambur Kullanım Alanları

Elektromanyetik tambur seperatör sistemlerinin kullanım içeriğinde, öncelikle hurda malzemeler yer almaktadır. Ayrıca bıçak yahut demirli moloz yapılar gibi çok sayıda büyük materyal için de tercih edilmektedir. Yapısal olarak hem büyük hem de keskin özellikli parçaların ayrım işlemlerinde rahatlıkla kullanılabilecek olan yapısallıktadır.

Elektromanyetik Tambur seperatör sistemlerinin özellikle kullanım alanları, cevher zenginleştirme tesisleri olarak gösterilmektedir. Cevher zenginleştirme tesislerinde manyetit özellikli cevher malzemelerin ön zenginleştirme işlemi, bu sistem sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca sistem, manyetit özellikli cevherin, mikronize bir şekilde zenginleştirme işleminde de kullanılmaktadır.

Hematit özellikteki cevherlerde yapılması gereken zenginleştirme işlemi de, elektromanyetik tambur seperatör sistem yapısallığının çözümündeki işlemler arasında yer almaktadır. Tambur özellikli sisteme, dönme yapısı ve devir hızı sayesinde, mangan özellikteki cevherler için zenginleştirme sağlayabilmektedir.

Ayrıca kaolen cevheri üstünde de, zenginleştirme işlemi yapabilen bir sisteme sahip bulunmaktadır. Kuvars yahutta feldspat özellikteki madde ve materyallerin, besleme ünitesine alınması ile zenginleştirme işlemine tabi tutulabilmesi, elektromanyetik tambur seperatör sistemlerinin en belirgin özellikleri arasında yer almaktadır.