BAS®

Eddy Akımlı Ayırıcı Nedir?

Manyetik özelliği olmayan malzemeleri manyetik yöntemle ayrıştıran sisteme eddy akımlı ayırıcı adı verilmektedir. Metallerin, diğer alaşımlı metallerden ve sair diğer maddelerden ayrıştırması işleminde kullanılan sisteme eddy akımlı ayırıcı denilmektedir. Sistemin bir besleme haznesi vardır. Yüksek frekansa sahip değişken, sistemin manyetik alanının içerisinde girdiğinde, metal içinde eddy akımı meydana çıkmaktadır. Akım hızı ile oluşan itme sayesinde istenmeyen malzemeler manyetik alanın dışına atılmaktadır. Akımı, manyetik tambur içine belli formda dizilen ve kendi ekseninde belli bir hızla dönenmesiyle oluşturur.

Çevre Dostu Bir Sistem

Endüstriyel atık olan manyetik olmayan malzemeler geri dönüşüm ile bu sistem sayesinde kullanıma alınarak, çevreye verdikleri zarar en alt seviyeye indirilmektedir. Zira sistemin hem hassas hem de yüksek mukavemetli rotorları vardır. Ayırıcı, ayırım işlemi yapılacak hem madde malzemenin, besleme ünitesine alınması ile çalıştırılır. İlgili tane ebatlarına ayrım işlemi yapıldıkça, sistem beslenmektedir. Burada dikkat edilecek şey, ayrım yapılacak malzemenin ebadına ve uygun tane miktarına göre tamburun dönme hızını ayarlamaktır. Hızın doğru ayarlanması, işin verimliliğini tayin etmektedir.

Eddy akımlı ayırıcı, birkaç bölmeden oluşur. En önemli elemanı, eddy akım tamburudur. Bant ve besleyici hazne, diğer bölümleri ortaya çıkarır. Son olarak sistem, tahrik guruplarından müteşekkil bir yapısallıktadır. Tasarım aşamasını belirleyen etkenler, ayırıcının ölçüsü ile mıknatısın çekim gücüdür. Kullanıcının istekleri ve yapacağı işe göre tasarlanması gereken ayırıcı, ayrımı yapılacak malzemenin ebadına göre de şekillenmektedir.

Hızlı ve Güvenli İş

Metallerin hem güvenli ve hızlı şekilde ayrımı ve aktarımı, eddy akımlı ayırıcı sayesinde mümkün olmaktadır. Ayırıcının bant hızını, kumanda panelinden ayarlamak mümkündür. Servisi ile bakımına oldukça süratli müdahale edilmektedir. İş verimi yüksek olan teknolojik özelliklere sahip ayırıcı için enerji, çok fazla öneme sahiptir. Ancak eddy ayırıcı, yüksek performansına rağmen oldukça düşük bir enerji sarfiyatına sahip üründür.

Özetle Eddy akımlı ayırıcı, yeni nesil ayırıcıların bir nevi temsilcisi niteliğindedir. Manyetik özellik gösteren metaller ve diğer metal özelliği bulunmayan parçacıklardan, manyetik olmayan metalleri birbirlerinden ayırmanın tek yolu, bu sistemdir. Ayırıcının son bölümünde, manyetik endüksiyon silindiri olan bir konveyörden oluşmaktadır. Silindir, malzemeleri birbirinden ayrıştıran oldukça kuvvetli neodyum NdFeB türü mıknatıslarla donatılmıştır.