BAS®

Eddy Current Seperatör Nedir?

Eddy current seperatör, atık olarak toplu halde olan ya da ham madde içindeki istenmeyen maddelerin, birbirlerinden ayrıştırma işlemini gerçekleştiren sisteme denir. Manyetik silindir dönmeye başladığında, manyetik özelliğe sahip olmayan metaller, manyetik bu silindirden fırlar. Bu fırlamaya neden olan şey ise, sistemin oluşturduğu burgaç akımıdır.

Metal özellikli olmayan malzeme, konveyörden düşer. Zira manyetik bir metal, manyetik silindir ekseninin ilerisine doğru gidip, dışarıya kendi kendine düşer. Sistem aracılığı ile ayrıştırılan ya da taşınan malzemeler, iki kısma ayrılmaktadır. Bunlardan ilki, manyetik özellik göstermeyen, bakır veya alüminyum gibi metallerdir. Diğeri de, metal özelliğine sahip olmayan, kâğıt ile plastik ve cam ile atık malzemelerdir.

Sistemin Kullanım Alanı

Manyetik olmayan metal türleri, eddy current seperatör kullanım alanına göre farklılık gösterir. Ana uygulama alanı olarak ilk sırayı, geri dönüşüm sanayisi alır. Atıklar ve elektronik cihazlar ile kablo gibi kullanılan malzemelerin imha edilmesi de sistemin ana uygulama alanlarından biridir. Bu yöntem ile sistem sayesinde aynı anda üç farklı türden malzemenin ayrıştırma işlemi yapılabilmektedir.

Manyetik olmayan malzeme ayrıştırmasında kullanılan eddy current seperatör, uzun ömürlü sabit mıknatıs özellikli teknolojiye sahiptir. Sistem, içerisine atılan malzemelerin tam ve verimli bir şekilde ayrışma işlemini gerçekleştirir. Oldukça hassas ve de etkili bir şekilde ürün ayrıştırması gerçekleştirir. Ayrıca farklı kapasitelerde farklı üretim yapabilmektedir.

Hızın Ortaya Koyduğu İş Kalitesi

Bu sistem ile birlikte ham madde cevheri zenginleştirilip tane olarak ayrılmış ham madde ve malzeme için uygun bir hızda ayrışma ortaya çıkmaktadır. Sistemindeki kutup sayısında akım üreten sistem, ayrışma işlemini son derece verimli neticelendirir. Seperatör için en önemli kısım, uygun tane boyutunda ayrıştırılan ham madde ya da malzeme için en uygun kutup sayısını belirlemektedir.

Eddy current seperatör çeşitlerinde, ayırma işlemine tabi olacak malzemenin, monolayer olarak sistemin ürettiği akımın üstünde olması, ayrışma sisteminin verimliliğini artırdığı bilinmektedir. Böylece sistemin işleyişine doğru bant hızı da etki etmektedir. Doğru bir şekilde yapılan vibro besleyici seçimi de, sonucu mükemmel hale getirmektedir. Sisteme alınan ve ayrışmaya tabi tutulan malzemeler, akıma tabi tutulmaktadır. Özetle akımın hızlanması ile istenmeyen malzemeler ayrıştırılır iş verimliliği artırılır.