BAS®

Elektromanyetik Seperatör Nedir?

Ham maddenin içinde bulunan ve kullanılması arzu edilmeyen yabancı maddelerin ayrışması gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştiren araca ise elektromanyetik seperatör adı verilmektedir. Ham madde ya da madenlerin içinde yahut ta arasındaki istenmeyen malzemelerden ham maddenin ayrıştırma işlemi, bu araçlar yardımı ile yapılmaktadır. Ayrımın kalitesini ve verimliliğini, sistemin ortaya koyduğu performans belirlemektedir.

Dünya üstündeki tüm madenlerin içerisinde hem demir hem de demir oksit gibi maddeler bulunur. Bunlara ilaveten elde edilen madenler, dış hava koşullarında saklanabilmeleri için içerisine bir miktar daha ilave edilir. İşlenirken de ilave demir malzemeye ihtiyaç duyar. Zira demir oksit maddesi, birçok üretimde kullanılan madde üstünde olması zorunludur. Cam sanayi ile porselen ve çini alanlarda demir oksit maddesi almazsa olmaz bir durumdur.

Kimyasal Ayrıştırmanın Açtığı Zarar

Ayrıştırma işlemi, kimyasal temel tabanlı maddelerle de yapıla bilmektedir. Ancak bu tür ayrıştırma, elektromanyetik seperatör ile yapılan ayrıştırmadan daha maliyetlidir. Ayrıca ayrıştırması yapılan maddeler üstünde bulunan ve insan sağlığı açısından çok tehlike arz eden maddeler, kimyasal işlemle daha da zararlı hale dönüşmektedir. Böylece insan sağlığını çok fazla tehdit eden bir tehlike ortaya çıkmaktadır.

Elektromanyetik Seperatör Türleri

Çalışılan alana çok kolay monte edilebilen ayırıcı çeşidine yarı manyetik tamburlu seperatör adı verilmektedir. Tercih edilme oranını artıran da budur. Sistemin camlı bir bölmesi bulunmaktadır. Bu tip bir ayırımcı ile iş yaparken, yapılan işin seyredilmesi ve gözlem yapılmasına olanak sağlayan bu cam bölme, işin genel gidişi hakkında bilgi edinilmesine fırsat vermektedir. Ham madde, büyüklü küçüklü istenmeyen her bir madde ve demir temel tabanlı malzemelerden güven içerisinde ayrıştırılmaktadır. Yüksek verimlilik oranı bulunmaktadır.

Rol tipi manyetik seperatör ağırlıklı olarak kuru özelliğe sahip ham maddelerin zenginleştirilmesinde öne çıkmaktadır. Aynı zamanda bu ham maddelerin zayıf manyetik özelliği gösteren maddelerden ayrıştırılması işleminde de sistem kullanılmaktadır. Bu tür şekil olarak isminden de anlaşıldığı gibi yuvarlak bir boru gibidir. Elektromanyetik özellikli diğer ayıraçlara göre maliyet açısından son derece hesaplıdır. Teknik olarak bakıldığında da diğerlerinden üstün verimliliğe sahip bir sistemi vardır. Daha detaylı inceleme için manyetik seperatör nedir isimli konumuza gözatmanızı öneririz.