BAS®

Yüksek Alan Şiddetli Kuru Manyetik Seperatörler

Kuru Manyetik Seperatörler

Yüksek alan şiddetli kuru manyetik seperatörler, takriben 18 bin gausluk bir manyetik alana sahiptir. Ayrıca sistemin manyetik alan elektromıknatıs bobinler sayesinde oluşur. Seperatöre dair besleme ebadı da eksi üç ile artı sıfır nokta bir milimetre kadardır. Sistemin en büyük eksikliği, çalışması esnasında oldukça fazla enerji sarfiyatına neden olmasıdır. Çalışması için gerekli olan yüksek alan şiddeti performansı için yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Ayrıca 0.1 milimetre den daha küçük tanelerin ayrışmasında da çok fazla verimli değildir.

Sistemin Kullanıldığı Alanlar

Yüksek alan şiddetli kuru manyetik seperatörler çeşitlerinden hem çapraz bantlı hem de döner diskli sistemler, uzun zamandır birçok alanda kullanıla gelmektedir. Fakat sonrasında geliştirilen nadir topraklı kalıcı yüksek alan şiddetli manyetik seperatör çeşitleri nedeniyle önce kullanımı azalmış, sonra da yok olup gitmiştir. Bununla beraber son otuz seneye bakıldığında, yüksek alan şiddetli nadir toprak elementlerinden imal edilmiş manyetik seperatör çeşitlerinin kullanım alanı genişlemiştir.

Kullanım alanı geniş olan modern sistem, demir cevherinin zenginleşirilmesi hususunda oldukça önemli noktadır. Bu yüzden zayıf manyetik özellikli demir cevheri ile endüstriyel ham maddelerin üstlerindeki manyetik yabancı maddelerin atılmasında ve zenginleştirilmesinde bu sistem özellikle tercih edilmeye başlamıştır. Bu sistemin en fazla tercih edilen türü, RE tipi Permroll modelidir.

Sistemin Çalışma Prensibi

Yüksek alan şiddetli RE tipi Permroll manyetik seperatör, oldukça hızlı rulo dönme hızı aralığı özelliğine sahiptir. 40 dev / dak ile beş yüz dev / dak aralığında bir hıza sahip sistem, kuvvetli bir manyetik yapıdadır. Taneleri ayırmada bu hız ve manyetik gücün etkisi çoktur. Manyetik alan şiddetinin 21 bin gaus noktasında kadar çıktığı görülmüştür. Sistemin besleme boyutu ise 50 – 0.075 milimetre arasında değişkenlik göstermektedir. Bununla beraber tek bir cihazdaki ürün işleme kapasitesi, saatte on tona kadar çıkabilmektedir.

Manyetik seperatör sistemi, hem manyezit hem serpantin hem de demirli minerallerin ayrışmasında büyük önem taşımaktadır. Zenginleştirme için de kullanılan cihazlardan biri de, GTML seperatörüdür. Bu sistem, 15 bin gauss olan bir manyetik alan elektrik akımı kullanarak oluşturulur. Sistemi, demir halkalar üstünde kurulan manyetik alan oluşturur. Bu alan kolayca kontrol altına alına bilmektedir. Besleme boyutu, 12 milimetre ile 0.5 milimetre arasında değişkenlik gösterir.

Bu tip seperatör çeşitlerinden biri de carpco’dur. Elektro mıknatısı olan bir düzene sahip kuru manyetik seperatör çeşididir. Bunun dışında permos adlı bir seperatör de bulunur. Bu çeşidin çalışma sistemi, orta alan şiddetli bir kuru manyetik seperatör olarak tanımlanmaktadır.