BAS®

Manyetik Seperatör Hangi Alanlarda Kullanılır?

Manyetik Seperatör Nedir?

Manyetik seperatör, on dokuzuncu yüz yılın sonlarına doğru kullanılmaya başlamıştır. Özellikle cevher hazırlama işlemlerinde kullanılan sistem, sonrasında endüstrinin hemen her alanında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Seperatör sistemi, düşük alan şiddeti ile çalışırlar. Bu gün elli bin gaus gücüne değin manyetik bir alan oluşturma kapasitesine sahip makineler vardır. Birçok alanda kullanımı tercih edilen sistemi yoğun olarak kullanan üç ana sektör vardır.

Cevher Zenginleştirmede Seperatör

Manyetik özellikli seperatörlerin genellikle kullanım alanı, cevher zenginleştirmedir. Birçok mineralin saf hale getirilme aşamasında kullanılan seperatör, özellikle nadir toprak elementlerinin ayrıştırılması ve saflaştırılmasında tercih edilir. Alüminyum ile baryum ve nikel ile elmas gibi cevherler, sistemin zenginleştirmesine ihtiyaç duyarlar. Krom ve kalay gibi ham maddeler ile seramik, kil ve kum da seperatörün sisteminde değer bulur.

Geri Kazanımda Seperatör

Ağır bir ortama sahip kömür yıkama tesislerinde en fazla tercih edilen sistem, manyetik seperatördür. Bu tür işletmelerde, ya manyetit ya da ferrosilikonun geri kazanılması amaçlanır. Ağır bir ortama neden olan toz manyetit, kullanılan seperatör sistemi sayesinde geri kazanılır. Yüzde doksan dokuz oranında bir verimlilik elde edilen sistemde, düşük manyetik alan üretilir.

Sistemin sıklıkla kullanıldığı bir diğer geri kazanım sahası da, evsel atıklardır. Bu atıklar arasında demir nitelikli parçaların ayrılası işleminin tam manasıyla yapıldığı sisteme manyetik seperatör denir. Demirli parçaları kolaylıkla ayıran sistem, hurdaların geri dönüşümüne katkı ile büyük bir kazanıma vesile olur. Geri dönüşüm alanında demir içerikli parçaların hem paramanyetik hem de diamanyetik ürünlerden ayrılması için bu sisteme ihtiyaç duyulmaktadır.

Seperatörün Koruyucu Amaçlı Olması

Cevherin korunması gayesiyle cevher hazırlama tesisinde, kırıcı işlem öncesinde kullanılan sisteme de manyetik seperatör adı verilmektedir. Cevher, kırıcı bölüme gitmeden önce üzerine yapışan madde ve parçacıklardan kurtulmalıdır. Bu yabancı maddelerden kurtulması için de cevhere temizleme işlemi uygulanmalıdır. Temizleme işlemi uygulanmadan da kırıcı işlemine tabi tutulamayan cevher, manyetik seperatör içinde temizlik işlemi görür.

Cevher üstünde bulunan istenmeyen yabancı maddeler, kırıcı cihaza çok fazla zarar verir. Verdiği yüksek zarar nedeniyle cevher ham maddesi, doğrudan kırıcı bölüme alınamaz. Bu bölümdeki işleme geçmek için devreye manyetik seperatör girer. Ayrıca çevre ve gıda ile kimya ve ilaç gibi birçok alanda bu sistemin kullanıldığı bilinmekledir. Bugün, kolloidal çamurlu suların içindeki ağır metallerin ayrıştırılmasında en fazla yararlanılan sistemdir. Bu aşamada, grandyanlı ya da yüksek şiddetli özelliğe sahip olanlar tercih edilmelidir.