BAS®

Kömür Yıkama Tesisi Manyetit Geri Kazanımı

Kömür Yıkama Tesislerinde Manyetit Geri Kazanım Uygulaması

Mikronize kömür yıkama tesislerinde ağır ortam üretmek maksatlı mikronize manyetit cevheri kullanılmaktadır. Yıkama ve ağır ortam üretiminde kullanılan bu mikronize manyetit cevherleri proseste özelliğini kaybetmeden tekrar tekrar kullanılabilir. Manyetit cevheri sistem içerisinden geri kazanılması yaş tambur tip manyetik separatörler ile olmaktadır.

Yaş manyetik tambur separatörler

Belirli katı sıvı oranında beslenen kömür cevherinin içerisinde yaş manyetik tambur separatörler mikronize manyetit cevheri kazanılmasını sağlar. Yaş manyetik tambur separatörler ilgili açıda separasyon sağlayan sabit manyetik gruptan, sonsuz dönen paslanmaz zırhtan, giriş havuzu ve separasyon havuzundan meydana gelmektedirler. Yaş manyetik tambur separatörlerin çalışma prensibi için;

Yaş manyetik tambur separatör uygulama animasyonu

Kömür yıkama tesislerinde kullanılan yaş manyetik tambur separatörlerde ana amaç mümkün olan maksimum seviyede manyetit tozunu yakalamaktır. Bu sonuca ulaşabilmek için efektif manyetik alan şiddeti ve uygun tambur çalışma prensibi belirlenir. Doğru kapasite ile uygun tambur separatör hacmi belirlenir ve separasyon tamamlanır.