BAS®

Elektromanyetik Separatör ile Atık Kuvars Zenginleştirme

Zengin_Kuvars _ve_Atık

Yüksek Alan Şiddetli Elektromanyetik Separatörler ile Atık Kuvars – Kuvarsit Zenginleştirme

Doğu Avrupa merkezli dünya çapında seramik ve vitrifye üretiminde söz sahibi ilgili işletmenin seramik üretim tesisi hammadde atıklarının yüksek alan şiddetli elektromanyetik separatör ler ile geri kazanılması projesi ön labaratuvar çalışmaları neticelendi. Proje kapsamında toplamda yarım milyon tondan fazla atıl durumdaki -150 mikron ToplamFe%3 üzerinde olan kuvars ve kuvarsit cevherleri ekonomiye tekrardan kazanılacak.

Proje kapsamında atık barajında bulunan cevherler önce taşıyıcı ekipmanlarla tesise giriş yapacak devamında kondisyonerlerle ilgili pulp oranına getirilecek ve bağıl tanelerden kurtulması maksatlı mikronize eleme gerçekleştirilecek. Devamında yüksek alan şiddetli elektromanyetik separatörler ile istenemeyen metalik madenlerden arınıp, nihai formunu alıp devamında kurutulacak ve sisteme ana giriş hammadde ve yarı mamul olarak kazanılmış olacak. Proje toplam kapasitesi 20 toph düşünülmüş olup bir çok seramik ve vitrifiye üreten tesisler için emsal oluşturmuş olacak.Tesiste ana proses ekipmanı olarak ön yıkama için BAS Klasifikatörler ve zenginleştirme için BAS Yüksek Alan Şiddetli Elektromanyetik filtreler kullanılacaktır.

BAS Yüksek Alan Şiddetli Elektromanyetik Separatör ler

BAS Yüksek Alan Şiddetli Elektromanyetik Separatörler 1,5 Tesla üzerinde efektif manyetik alan şiddeti oluşturabilmekte olup, optimize edilmiş tasarımı ile atık miktarını minimize eder yüksek verimlilikle ürün eldesi sağlar. Yüksek alan şiddetli elektromanyetik separatörler üzerinde BAS ayarlanabilir yuvarlak matrisler ile kademe sayısı belirlenebilir ve manyetik indüksiyon yüksek hassasiyetle kontrol altına alınabilir. Matris yüzeyinde manyetik alan deviasyonu %5 in altındadır ve her mm2 de mümkün olan en yakın manyetik alan şiddeti sağlanır.

Endüstriyel hammaddelerinizi zenginleştirmek ve atıklarınızı değerlendirmek için BAS ekibiyle iletişime geçin!

Yüksek Alan Şiddetli Elektromanyetik Separatör Uygulama – Laboratuvar

Yüksek Alan Şiddetli Elektromanyetik Filtre – Animasyon

Yüksek Alan Şiddetli Elektromanyetik Filtreler

 

 

Zengin_Kuvars _ve_Atık
Zengin_Kuvars _ve_Atık
Elektromanyetik Separatör Kuvars_Atık
Elektromanyetik Separatör Kuvars_Atık
Elektromanyetik Separatör Kuvars_Ürün
Elektromanyetik Separatör Kuvars_Ürün