BAS®

Yüksek Alan Şiddetli Yaş Manyetik Separatör ile Hematit Zenginleştirme

Whim Separator

Slon Tipi Yüksek Alan Şiddetli Elektromanyetik Separatör Laboratuvar Testleri

Hematit demir cevheri için slon tipi yüksek alan şiddetli yaş elektromanyetik separatör testlerinin çalışmaları tamamlandı.

FE2O3 olan hematit demir cevheri en yaygın demir cevherlerinden biridir. Bu çalışmada demir cevheri -150 mikrona kadar öğütüldükten sonra hematit mineralojisi çalışması yapılmıştır. İnce cemir cevheri ilgili katı sıvı oranı ile iyice karışıtırıldıktan sonra çamur pompası ile dikkatli bir şekilde separatöre beslenerek ilgili grup deneyleri neticelendirildi.

Bu çalışmada 5 farklı pulp ve 5 farklı efektif manyetik alan alanı test edilmiştir. Toplamda 25 farklı test tamamlanmıştır. Testten sonra, hammadde, orta atıklar, manyetik parçalar ve manyetik olmayan parçalar toplanır. 2.0 Tesla’ya kadar etkin manyetik alan alanına ulaşılmıştır.

BAS Yüksek Alan Şiddetli Yaş Separatörleri

BAS Yükek Alan Şiddetli Yaş Filtreler

Whim Separator Whim Separator Whim Separator