BAS®

Yüksek Titanyum ihtiva eden Manyetit kumu zenginleştirme çalışmaları

DENEY

Yüksek Titanyum ihtiva eden Manyetit kumu zenginleştirme projesi

Proje kapsamında bulunan yüksek Titanyum içeren manyetit kumu malzemesi üzerinde gerçekleştirilen karakterizasyon çalışmaları kapsamınca cevherin fiziksel, kimyasal ve mineralojik karakterizasyonunu takiben ön-zenginleştirilebilme/zenginleştirilebilme çalıştırması gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, gerçekleştirilen karakterizasyon çalışmalarının bir diğer motivasyonu, tane-boyu tenör ilişkilerinin, dolayısıyla cevherin demir (Fe) – titanyum (Ti) içeriği davranımının belirlenmesi, olası sınıflandırma işlemleri ve atık malzemenin erken ayrımı ile zenginleştirme işlemlerine beslenecek malzeme tenörlerinin arttırılması olanakların araştırılmıştır.
Tüvenan cevher üzerinde gerçekleştirilen karakterizasyon çalışmaları neticesinde, cevher malzemesinin olası bir zenginleştirme işlemi öncesinde, ön-zenginleştirme olarak da düşünülebilecek bir ön-eleme ve sınıflandırma işlemleri ile zenginleştirme prosesine hazırlanabileceği, gerçekleştirilecek ön-eleme, sınıflandırma işlemleri ile zenginleştirme proseslerine beslenecek cevher malzemesinin ve elde edilecek konsantre malzemenin tenör değerlerinin arttırılabileceği tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak, zenginleştirme prosesleri öncesi uygulanacak ön-eleme, sınıflandırma işlemlerinin malzemenin safsızlık içeriğinin uzaklaştırılmasında etkin olacağı, dolayısıyla başka bir açıdan, temiz bir atık malzemenin uzaklaştırılması ile malzemenin ön-zenginleştirilmesini sağlayacağı görülmüştür.
Cevher malzemesinin demir içeriğinin yüksek manyetik alınganlığa sahip Manyetit (Fe3O4) minerali olarak, titanyum içeriğininse bir kısmının İlmenit (FeTiO3) olarak bulunması, uygulanması olası zenginleştirme prosesleri ile demir ve titanyum içeriklerinin değerlendirilebileceklerine işaret etmektedir. Nihayetinde yapılan deneyler ile birlikte aşağıda mikroskop görüntülerinde de açıkça görüleceği üzere (Resim 1.1, Resim 1.2, Resim 1.3) +150 mikrona kadar birleşik yapıda manyetit yapıları görülmektedir. 24 farklı zenginleştirme deneyinde açıkça yapılan deneyler (Şekil 3.16) neticesinde toplam Fe %59 ürün üretilebilmesi mümkün olmaktadır.

DENEY MANYETIT_ATIK MANYETIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bas laboratuvar çalışmaları kapsamınca cevherlerinize mümkün olan en yüksek katma değeri kazandırılmakta olup bunları proses boyutunda uygulama hizmeti ile anahtar teslim hizmet sunmaktadır. Cevherinizi zenginleştirmek için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Bas yaş manyetik tambur separatörler;

BAS Manyetik zenginleştirme ekipmanları

Örnek manyetit zeninleştirme çalışması;

BAS Manyetik zenginleştirme laboratuvar çalışmaları