BAS®

Yüksek Alan Şiddetli Nikel Manyetik Zenginleştirme

permroll magnetic separator

Yüksek Alan Şiddetli Nikel Manyetik Zenginleştirme

Yüksek Alan Şiddetli Permroll Üniteler İle Nikel Cevheri Kazanımı

Düşük tenörlü tüvenan nikel manyetik zenginleştirme çalışmalarında yaklaşık 1 yıldır laboratuvar ölçekli çalışmaların olumlu sonuçlanmasının ardından saha deneme üretim aşamasına geçildi. Yüksek alan şiddetli permroll manyetik separatör ler ile endüstriyel ölçekli nikel manyetik zenginleştirme üretim için deneme çalışmaları başladı. Yaklaşık 60 gündür süren endüstriyel boyutlu denemelerde ilgili ara zenginleştirme ve fraksiyonel çalışma devamında beslenen hammaddede %36 verim iyileştirmesi sağlanarak tesisin aynı oranda verimliliği artırılmış olacak.

Yüksek alan şiddetli roll manyetik separatörler

Yüksek alan şiddetli roll manyetik separatör laboratuvar çalışmaları

Roll Manyetik Separator
Yüksek alanlı manyetik separatörler ile nikel zenginleştirme