BAS®

Endüstriyel Hammaddelerde Manyetik Separatör Kullanımı

feldspat pişirme

Endüstriyel Hammaddelerde Yüksek Alan Şiddetli Manyetik Separatör Kullanımı

Kuvars, Albit – Na Feldspat ve K Feldspat Grubunda Yüksek Alan Şiddetli Manyetik Separatörler Kullanımı

Endüstriyel hammaddelerden kuvars için ana öncelik %99 saflık ve devamında renk faktörüdür. Hammadde tesislerde kullanılırken minimum empürite (%1 den düşük) ve renk olarak şeffaf veya yarı şeffaf olması ürün niteliğine katkı sağlar. Kuvars ve Feldspat hammaddelerindeki istenmeyen ağır mineraller genellikle demir türevi olup düşük manyetik alınganlığa sahiptir. İlgili minerallerin manyetik separatör ler yardımı ile separasyonu sağlanabilir; bu sebepledir ki 1,0 Tesla ve üzeri manyetik alan şiddetinde bu empüriteler doğru fraksiyon ve doğru vektörel manyetik alan kuvveti ile hammadde içerisinden separasyonu mümkündür.

Pişirme sonrasında hamadde, temiz ürün ve atıkların kazandığı renkleri aşağıda gözlemlenebilmektedir…

Bas ekibi ile saha örnekleri kapsamında minaralojik çalışmalar, proses çalışmaları ve deney üretimleri gerçekleştirilebilmektedir. Proses ve mineralojik çalışmalar neticesinde ilgili cevher zenginleştirme, kuru, yaş ve kombine çözümler mümkündür.

Yüksek Alan Şiddetli Roll Manyetik Separatör

Yüksek Alan Şiddetli Yaş Elektromanyetik Filtre Separatör

Örnek bir Na Feldspat Cevheri Zenginleştirme Uygulaması: