BAS®

Yaş manyetik separatörleri üretimde (Manyetit)

Tambur tipi yaş manyetik separatör’ler ile cevher zenginleştirme

Yaş manyetik separatör’ler ile mikronize manyetit cevheri zenginleştirme

Manyetit cevheri zenginleştirmede ana esas diğer cevherlerde olduğu gibi empüriteleri ve kazanılmak istenen cevheri asgari tane boyutunda serbest hale getirip kendisine has fiziksel-kimyasal özelliğinden yararlanarak (kimyasal, gravitasyonel, manyetik alınganlık) istenmeyen minerallerden ayırma esasına dayanır. Manyetit cevheri günümüzde en uygun olarak geleneksel manyetik alınganlık farkıyla zenginleştirme esasıyla günümüzde yaş manyetik separatör ler ile nihai ürün olarak elde edilmektedir. Manyetit cevheri iri tanede kazanılması mümkün ise tambur tipi kuru manyetik separatör ler ile; mümkün değil ise minaralojik çalışmalar neticesinde saptanan ilgili mikron mertebesine kadar öğütülüp mikronize olarak tambur tipi yaş manyetik separatör lerde nihai olarak zenginleştirilir. (Bu yöntem tek başına manyetik kapsamda yeterli gelmemesi durumunda diğer zenginleştirme methodları ile kombine şekilde uygulanıp (kimyasal veya gravitasyonel) nihayetine kavuşturulur.)

Yaş manyetik tambur separatörler ile mikronize manyetit cevheri zenginleştirme videosu

Yaş manyetik tambur separatörler

Yaş manyetik tambur separatörler manyetik alınganlığı olan cevherlerin non-manyetik empüritelerden veya daha farklı manyetik alınganlığa sahip ürünlerden ayrıştırılmasını sağlayan ekipmanlardır. Yaş manyetik tambur separatörler; yarı veya daha düşük manyetik hacme sahip statik manyetik tambur, hammaddenin beslendiği akışkan havuz, tambur tahrik ünitesi ve ürün-atık çıkış şutlarından meydana gelmektedir.

BAS mikronize manyetik tambur separatör ürün yelpazesi

Yaş manyetik tambur separatör uygulama tipleri

Yaş manyetik tambur separatörler beslenen hammadde manyetik alınganlığı, tane boyutu ve pulp yoğunluğuna bağlı olarak üç farklı tipte imal edilmektedir. Sayılan fonksiyonlara bağlı olarak farklı tipteki yaş manyetik separatörler besleme ve akış tipine bağlı olarak üçe ayrılırlar.

 1. -Ters Beslemeli Düz Akışlı
 2. -Ters Beslemeli Ters Akışlı
 3. -Düz Beslemeli Düz Akışlı

Ters beslemeli düz akışlı separatör uygulama animasyonu

Ters beslemeli ters akışlı separatör uygulama animasyonu

Dizayn kriterleri

Yaş manyetik tambur separatörlerin başarılı saha uygulaması için başlıca dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Doğru manyetik alan şiddeti
  • Doğru tanecik boyutu
  • Doğru pulp oranı
  • Doğru kademe sayısı olarak basitçe sıralanabilir.

Cevheriniz için optimum zenginleştirme çözümlerinde BAS Endüstriyel Ltd. ekibi ile iletişime geçebilir, projelerinizde saha başarı uygulama taahhütlü sonuçlar elde edebilirsiniz.

Yaş manyetik tambur separatörün laboratuvar test videosu

yaş manyetik separatör
yaş manyetik separatör uygulaması
yaş manyetik separatör
yaş manyetik separatör üretimi