BAS®

Kuru manyetik tambur separatör devreye alındı

kuru_manyetik_tambur_separator

Kuru Manyetik Tambur Separatörlerin Manyetit Cevherlerinde Uygulaması

Kuru manyetik tambur separatör ler demir cevheri zenginleştirme projelerinde tesisin verimliliğini artırmak, tesis öğütme kapasitesini artırmak ve iri tanede empüritelerden uzaklaştırmak için tercih edilmektedir. Kuru manyetik tambur separatör ler manyetit cevherinin tenörünü artırmak veya empüritelerin uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla ileri aşamalarda çift kademeler ile detaylandırılabilir.

Kuru manyetik tambur separatörler

Kuru Manyetik Tambur Separatörlerde Malzemenin Beslenmesi

Kuru manyetik tambur separatörde malzemenin manyetik tambur üzerine doğru beslenmesi, en az doğru manyetik alan şiddeti kadar önem taşır. Manyetik tambur üzerine malzemenin doğru şekilde yayılması ve tüm taneciklerin tambur üzerine temas ettiğinden (monolayer) emin olunması gerekmektedir. Vibrobesleyicilerin tasarımı ve doğru kullanımı kuru manyetik zenginleştirmenin en önemli hazırlık aşamasını oluşturur.

Manyetik Tambur Separatörlerde Maksimum Tenör Uygulaması

Manyetik tambur separatörlerde cevher tenörünü daha yüksek oranda artırmak; bağıl tanelerin olduğu orta kalite demir taneciklerini de atık kısmında değerlendirip ana odağın max tenör ile beslemenin olduğu uygulamalarda çift katlı manyetik separatörler (cevherxcevher) tercih edilebilir. Manyetit cevheri ilk kademede yüksek manyetik alan şiddetine maruz bırakılıp sadece serbest empürite (non-manyetik) tanecikleri demir cevherinden ayrılır. İkinci manyetik tambur zenginleştirme aşamasında ise ön zenginleştirmesi tamamlanmış demir cevherleri daha düşük manyetik alana sahip tamburda tekrar zenginleştirmesi sağlanıp burada içerisinde daha düşük tenöre sahip demir taneciklerinin hammadde içerisinden ayrılması sağlanır. Bu ikinci kademe yüksek öneme sahip ana zenginleştirme aşaması olduğundan ötürü bu kısımda ilk kademede olduğu gibi doğru manyetik alan şiddeti ve doğru tambur hızını saptamak proje kapsamında en önemli aşamadır.

Manyetik Tambur Separatörlerde Minimum Empürite Uygulaması

Manyetik tambur separatörlerde atık içerisindeki manyetit ürününü sıfıra indirmeyi garanti altına almak için çift kademeli manyetik separatörlerin (cevherxatık) kullanıldığı saha uygulamaları da mevcuttur. Burada ana amaç atık içerisindeki manyetit ürünü mümkün olduğu kadar sıfırlamak ve değişken minaralojilerde ve anlık sisteme yüksek kapasitelerde yükleme dahi sistemi iki kat emniyete almak olarak düşünülebilir. Manyetit cevheri ilk aşamada daha düşük manyetik alan şiddetine sahip manyetik tamburda zenginleştirilir, ikinci kademede ise ayrıştırılan atık daha yüksek manyetik alan şiddetine sahip manyetik tamburdan tekrar geçirilerek atık içerisinde olası manyetik ürün kaçaklarının burada yakalanması sağlanır. Ekipman üzerinde birinci kademeden ikinci kademeye geçen besleme hammaddesi şutları yüksek aşındırıcılığa sahip olduğundan aşınmaya dayanımlı malzemeler ile kaplanmalı ve taneciklerin doğru monolayer akışa sahip olunduğundan emin olunmalıdır.

Yüksek kapasiteli kuru manyetik tambur separatör ile minimum empürite uygulama videosu

Kuru Manyetik Tambur Separatörlerde Nem Önlemi Alınması

Kuru manyetik tambur separatörde iklim şartlarına bağlı olarak zorunlu olarak nemli hammadde beslenme durumu yaşanabilir. Kuru manyetik tambur separatörler kuru malzeme beslenecek şekilde dizayn edildiğinden ötürü separatör içerisinde şutlarda ve tambur üzerinde malzeme sıvanması yaşanabilir. Bunların önüne geçmek hayati önem taşımakta olup, separatör üzerinde önüne geçilemeyen hasarlara ve daha da önemlisi ağır sonuçlara sebep olan nihai ürün içerisinde empürite kirliliğine sebebiyet verebilir.

*Doğru ekipman dizaynı tesisinizin verimliliği için çok önemlidir. Doğru manyetik alan şiddeti ve tanecik koparma kuvveti (tambur hızları) BAS laboratuvarlarında doğru minaralojik çalışmalar ve sayısız deneyler neticesinde saptanmaktadır.

Manyetik tambur separatörlerde manyetik alan şiddeti testi videosu

kuru_manyetik_tambur_separator
tambur tipi kuru manyetik separatör