BAS®

Mangan cevherinde yüksek alan şiddetli manyetik zenginleştirme

Ülkemizde Adıyaman bölgesinde yeni proje kapsamında yüksek alan şiddetli permroll separatörler ile mangan cevheri zenginleştirmesi ile yüksek tenörlü mangan cevheri elde edildi. BAS Lineer kontrollü efektif vibrobesleyiciler sayesinde malzemenin roll bantı üzerinde yüksek verimlilikle beslenir ve maksimum kapasite ile sonuç elde edilir. Proje kapsamında 10 ton/h %13Mn tenörlü cevher %40Mn’a yükseltiliyor.