BAS®

Atık kuvars zenginleştirme

Yuksek Alan Siddetli Elektromanyetik Filtre (2,0 Tesla Efektif Manyetik Alan) ile istenmeyen empüriteleri uzaklaştırıyoruz. Kuvars nihai ürün ve ara ürün zenginleştirme aşamalarında uygun pulp ile safsızlıklar uzaklaştırılabilmektedir. Fotograftaki -212 mikron kuvars madeninde zenginlestirme ile tutulan demiri ve %0,1 metalsizlestirme elde edilmis kuvarsi görüyorsunuz.